Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu

Wat is wetenschap?

Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Het onderscheid is gradueel.

De stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is opgedragen aan de grootmeester van de islam, Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri Razvi (moge Allah Ta’ala tevreden met hem zijn). Hij was een voorstander van: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah .... en een sociaal systeem van broederschap.”

Over de stichting

Islamitische studies zijn de academische studies van de islam en de islamitische cultuur. Deze islamitische studies kunnen gezien worden onder minstens twee perspectieven:


Historisch gezien waren beide perspectieven scherp gescheiden door de scheiding van de westerse en islamitische werelden. Ze verschillen in hun begrip van de academie en werden georganiseerd in universiteiten of madrassa’s. Geleerden van islamitische studies worden door hun speciale vakgebied genoemd, zoals bijvoorbeeld historicus, socioloog of politieke wetenschapper en Imām. Wetenschappers van islamitische studies vanuit een getrouw perspectief kunnen historici zijn, enzovoort, maar ook kunnen islam geleerden, leraar van religie, geestelijken of Ulama worden genoemd.

Wat is islamitische wetenschap?

Het doen van wetenschappelijk onderzoek vanuit islamitische invalshoek ter bevordering van de integratie van moslims en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting heeft als doelstellingen

studies uit te brengen over islamitisch denken en islamitisch geloof. het uitbrengen van advies aan organen, commissies en instellingen van de vertegenwoordigers van de islamitische organisaties en solidaire niet-islamitische organisaties; het vormen van (internationale) netwerken met verwante instellingen en deskundigen; het organiseren van conferenties en studiedagen; het organiseren van debatten in de media, dan wel het deelnemen aan publieke debatten.


Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door::.

Doelrealisatie door

Stg Noorani Islamic Research Institute


Bezoekadres op afspraak

NoLimit Cultural Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost


Correspondentieadres

Bijlmerdreef 1092

1103 JT Amsterdam Zuidoost


Telefoon 084 0036293


KvK-nummer Amsterdam: 51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteldVISIE EN MISSIE


Mohamed Juzoef Tangali is de oprichter van deze stichting.


Een islamitische schriftgeleerde en wetenschapper.


Meer weten over de oprichter .......

Over de oprichter