Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu

Communicatie is de sleutel tot succes, zowel op het werk als bij je sociale contacten.

Communicatievaardigheden zijn nodig om  ideeën en ervaringen uit te wisselen, om  meer te kunnen weten over de dingen om je heen en om anderen uit te leggen wat je wilt.


Het ontwikkelen van communicatietechnieken, zpwel verbaal als non-verbaal, is onmisbaar voor het uiten van gevoelens en denkbeelden.


Effectief communiceren kan het grote verschil betekenen tussen moeizaam overleven en iets goeds met je leven doen.


Tijdens de training krijg je meer inzicht en onder andere de volgende communicatievaardigheden aangereikt:

___________________________________


Voor opdrachtgevende instellingen kunnen wij desgewenst het programma op maat maken voor de incompany training.


Nederlandse taal voor etnische groepen

WAT LEER JE?


Persoonlijkheid ontdekken


Resultaat na de training

“ Wat houdt me tegen? Kijk naar remmingen, obstakels en blokkades die je doelen in de weg staan.”

Wie ben ik?


Planning voor succes


Aanmelden

AGENDA


Trainingsdag

11.08.00


Trainingsdag

11.08.00


Trainingsdag

11.08.00


Trainingsdag

11.08.00

Je effectief managen betekent dat je weet wat je na een opleiding te doen staat. De eenvoudigste omschrijving van self-empowerment is: tegemoet komen aan al je behoeften inclusief het verlangen om prettig met andere  mensen samen te leven.


Kennis is macht!

- Trainingsmateriaal: gratis

- Training duurt: 4 dagdelen

- Toelatingseis: kennisontwikkeling op Mbo

- Trainer: MBS Business School

- Afsluiten: na de training MBS certificaat

Trainings info

Inschrijfgeld: € 50,-

Training 4 dagdelen: 1.000,-

Arrangement: ...............

Trainingskosten

 Nadat u zich heeft aangemeld verklaart u akkoord te gaan met de studievoorwaarden.

Studievoorwaarden