Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu

Wat is inburgering?

Het samenbrengen van mensen van verschillende raciale of etnische groepen in onbeperkte en gelijke vereniging, zoals in de samenleving of in een organisatie waar geen ruimte is voor rassenscheiding.


Integratie kan plaatsvinden in het kader van de betrekkingen tussen de nationale staten (internationaal), tussen groepen (binnen culturele diverse naties), en tussen individuen (die lid zijn van deze collectieve entiteiten). Al drie niveaus kunnen zijn onderhavig aan onderzoek van sociale wetenschappen, concepten en methoden. Er is dus niet één methode, maar verschillende etnische groepen vragen specifieke benadering. Wij zijn gespecialiseerd op mensen afkomstig van de islamitische landen.Tijdens de training krijg je meer inzicht en onder andere de volgende vaardigheden aangereikt:
___________________________________


Voor opdrachtgevende instellingen kunnen wij desgewenst het programma op maat maken voor de incompany training.


Inburgering voor etnische groepen

WAT LEER JE?


Persoonlijkheid ontdekken


Resultaat na de training

“ Wat houdt me tegen? Kijk naar remmingen, obstakels en blokkades die je doelen in de weg staan.”

Wie ben ik?


Planning voor succes


Aanmelden

AGENDA


Trainingsdag

11.08.00


Trainingsdag

11.08.00


Trainingsdag

11.08.00


Trainingsdag

11.08.00

Je effectief managen betekent dat je weet wat je na een opleiding te doen staat. De eenvoudigste omschrijving van self-empowerment is: tegemoet komen aan al je behoeften inclusief het verlangen om prettig met andere mensen samen te leven.


Kennis is macht!

- Trainingsmateriaal: gratis

- Training duurt: 4 dagdelen

- Toelatingseis: kennisontwikkeling op Mbo

- Trainer: MBS Business School

- Afsluiten: na de training MBS certificaat

Trainings info

Inschrijfgeld: € 50,-

Training 4 dagdelen: 1.000,-

Arrangement: ...............

Trainingskosten

 Nadat u zich heeft aangemeld verklaart u akkoord te gaan met de studievoorwaarden.

Studievoorwaarden