Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : info@noorani.eu
11.08.0011.08.00

Diploma uitreiking CPS 3

11.08.00

Je effectief managen betekent dat je weet wat je een opleiding te doen staat. De eenvoudigste omschrijving van self-empowerment is: tegemoet komen aan al je behoeften inclusief het verlangen om prettig met andere  mensen samen te leven.

Kennis is macht!

MBS diploma uitreikingen

In de jaren 2014 - 2016 kregen 60 afgestudeerden van de opleidingen Hbo Certified Professional in Shari’ah (CPS), Hbo Advanced Management, Hbo Middle Management en Master of Science hun diploma uitgereikt in de zaal van moskee Faried-ul-Islam.


Ook werden trainingscertificaten self-assessment, self-empowerment, intercultureel communiceren en een PhD. h.c. Award uitgereikt.


Prominent waren ook aanwezig:


AGENDA

KENNIS EN WETENSCHAPHome

LEERVORMEN

E-learning richt zich op

Is interactie en action learning.

Klassikaal leren